Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŽYDI PDF Spausdinti El. paštas
Mano lūpos neramios... prieblandoj šešėlis,
pravirų durų, sunkus.
Saulėleidyje besišypsančią mergaitę
išsivedė vėsus
ir lieknas paskutinis spindulys,—
palikęs tylų šauksmą ir mane —
atbėga sidabrinis voras ir mirtinai,
užraizgo vakarą savo tinkle.

Mano lūpos neramios... praviros durys
alsuoja svaigiu sapnu:
tenai, kur baigias gatvė,
tarp dviejų tamsių namų,
lyg žydinti magnolija, mergaitė stovi
ir laukia — laukia —
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai