Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas

1. ATOLYDIS
Dėkoju, Viešpatie, už tavąjį atodūsį
Rūstybėj stepių siaučiančios gamtos,
Dėkoju, Dieve, Tau už ledjūrio atolydį,
Dabar bent mano kaulai nevaitos,

Kai naktį apraudąs mane mėnulio
Vėl speigui spaudžiant spindulys sušals,
Septyniasdešimt žemiau nulio
Mana širdis, pradėjus plakt, pakels!

Ir džiaugsis ji erškėčio šakose ledinių
Žvakių skambėjimo nuo vėjo budinama iš
duobės.

Jos kaip mišių varpeliai sidabriniai
Per šventąjį Rarotų Pakylėjimą skambės.

2. KAPAS KARACHIJOJ
Ledas. Sniegas. Girios. Negyvenami plotai.
Karachija. TSR Kustanajaus sritis.
Ir toliausių tolybių tolybėj miglotoj
Nuogu durklu žiemos perverta pilnatis.

Kažkas tarė: Pakaks! Nusileido žvaigždė jo:
Suklupau pusės kelio uolotam take.
Ir palaidojo. Ir tos dalios pavydėjo
Po "plėšiminių žemių" velėna sunkia.

Kryžių beržo rauplėto užunešė pusnys,
Ir jo niekas neras, ir jo nieks nejieškos,
Kai ant manojo kapo giedodamos usnys
Pasitiks dieną grįžtančios žemėn taikos.

3. VĖLINIŲ PAMALDOS
Tamsu. Naktis. Tarpe Košvalo ir Pečioros. Gruodas.
Du šviesūs arnotais baltais šešėliai rymo.
Čia neskambėjo Dievo garbei šventas žodis
Nuo septintos dienos pasaulio sukūrimo.

Ir eina atbalsis "Introibo" per žemę kaip legenda.
Christe eleison — Kyrie eleison atsišaukta,
Ir šitos pamaldos pasiekia tolimą stovyklą Karagandą,
Giesmė sargybiniui mongolui ašarą ištraukia.

Ir pamaldžiai palinkusiom pušų viršūnėm skamba:
"Dominus vobiscum",
Ir "Et cum spiritu tuo" srūva visas klonis.—
Tai atnašauja Kristaus auką su profesorium
Dovydaičiu Pranciškum
Šventasis kankinys vyskupas Teofilis Matulionis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai