Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Grušas — KARJERISTAI. Romanas. I, II dalis. Du tomai. Išleido Nidos Knygų Klubas, 1956 m.

•    S. Aliūnas ruošia spaudai naują humoristinių eilėraščių knygą "Trejos devynerios".

•    Kultūros Fondas duos lėšų iliustruoti Terros leidžiamas knygelės jaunimui ir vaikams. Rankraščių atrinkimui sudaryta komisija iš J. Kreivėno, P. Maldeikio ir kun. dr. J. Prunskio.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai