Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ARTHUR RIMBAUD   
ARTHUR   RIMBAUD   1854-1891

šiemet suėjo šimtas metų, kai gime Arthur Rimbaud. vienas iš didžiausių prancūzų simbolistų, turėjęs milžiniškos įtakos paskesnei literatūrai."VAIKYSTES" FRAGMENTAI

(Iš   "Les   Illumination s")

Aš esu šventasis maldininkas terasoje,
lyg jaukūs žvėrys, besiganą ant Palestinos jūros kranto.

Aš esu išminčius šešėlio kėdėje. Ant bibliotekos lango krenta lietus ir šakos.

Aš esu keliautojas didelio vieškelio, kurs eina per nykštukų medžių mišką; man žingsnius gesina spyglių triukšmas. Ilgai stebiu auksinę melancholišką saulėlydžio dėmę.

Aš netgi galėčiau būti pamestas vaikas ant molo, vykstančio į jūros pilnatį, mažas valetas, sekantis peisažą, kurio kraštas liečia dangų.

Šiurkštūs takai. Kalvas dengia piktžolės . Sustingęs oras. Kaip toli lieka paukščiai ir fontanai! Tai bus ne kas kita kaip tik prasidedanti pasaulio pabaiga.

Teišnuomoja man pagaliau šį kapą, kalkėmis išbaltintą, su cemento linijų reljefais, labai giliai po žeme.

Alkūnėmis parėmiau stalą: lempa ryškiai apšviečia šiuos laikraščius, kuriuos aš neprotingas skaitau, šias neįdomias knygas.

Milžiniškam nuotoly virš mano požeminio kambario yra namai ir miglos renkasi. Dumblas raudonas ir juodas. Šmėkliškas miestas, begalinė naktis!

Žemiau yra pragarmė. Pašaliais tik glo-bo skersmuo. Ir mėlynos bedugnės, gal ugnies šuliniai. Tai, turbūt, toks lygis, kur mėnuliai ir kometos, jūros ir pasakos vėl susitinka.

Kartelio valandom aš vaizduojuos sa-fyrinius metalinius rutulius. Esu tylos viešpats. Kodėl atšlaitės kampe plyšio išorė bąla?

Išvertė Juozas Kėkštas
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai