Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Henri Matisse PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Paulius Jurkus   

Lapkričio 4 mirė vienas moderniosios dailės didžiūnų Henri Matisse 84 metų. Buvo jis modernistinės epochos kūrėjas, jos vadas, revoliucionierius, niekada nenurimęs ir neišsekęs. Dar praeitais metais jo 100 kūrinių buvo išstatyta parodoje; po mirties jo namuose rasta 2000 nematytų paveikslų. Jo kūryba dvelkė gaiviu naujumu ir giedrumu. Londono meno kritikas T. W. Earp jį apibūdino kaip dailininką poetą, Jean Cocteau pavadino plačiąja saule.

Gimė jis 1869 m. gruodžio 31 d. Le Cateau-Cambresis, šiaurinėje Prancūzijoje. Studijavo teisę ir dirbo tėvo prekybinėje kontoroje. Tik vėliau, sirgdamas ir piešdamas, surado savo pašaukimą ir išvyko į Paryžių studijuoti dailės.

Baigęs buvo stiprioje impresionistų įtakoje. Tuometinę kūrybą, užvaldytą rudog spalvos, vėliau pats Matisse pavadino sena nuvėsusią kava. Norėdamas giliau suprasti meną, jis dirbo dešimt metų užsidaręs. Kopijavo Louvre meisterių paveikslus ir jieškojo naujo pasisakymo. Jau 1900 metais jis žinomas kaip jaunųjų Paryžiaus menininkų vadas. Bet dar reikėjo penkerių metų, kol jis pajėgė išreikšti tai, ką jautė. 1905 m. Salon d'Autumne surengė parodą su draugais: Derain, Vlamnick, Dufy, Rou-ault ir kit. Nuo čia prasidėjo jo tikrasis modernisto kelias. Jo spalvos tiesiog sujaudino publiką. Buvo jis apšauktas ekstremistų apaštalu. Jo visa grupė jau nuėjo istorijon "fo-vistų" (Fauves — laukinių žvėrių) vardu.


Nuo tada Matisse augo ir garsėjo, sukeldamas didelį triukšmą aplink save. Jau 1908 m. jis surengė parodą New Yorke, išjudindamas nemažus ginčus spaudoje. Jo paveikslai keliavo į galerijas, muzėjus, pas privačius kolekcionierius. Taip jau 1920 m. jis pasidarė žymus turtuolis.

Matisse pats kartą pasakė, kad ir modernizmas išaugo iš palikimo ir išreiškia laiko dvasią. Treniruotas impresionistų, iš jų jis pasiėmė labai nedaug. Jis atmetė gamtos imitaciją, — sako, tai geriau padarys fotografai, — ir iškėlė savitesni ryšį su gamta.  Gamtai jis atsiliepė kaip galima atviriau. Kaip kartą jis išsireiškšė, kad svarbiausia mene išlaikyti kūdikišką naivumą, taip ir jis su tuo naivumu ir atsivėrė gamtai.

Pirmiausia tą atvirumą išreiškia natūralia spalva. Niekas nuo viduramžių taip neribotai nevartojo spalvos, kaip jis. Matisse puoselėje pripuolamą piešinį, kontrastą ir ritmą. Susikoncentravęs į spalvų plokštumą bei dekoratyviškumą, jis savo paveikslams suteikė retos jėgos.

Matisse pradėjo ištisus atradimus mene ir sukūrė savo tvarką: nuolat prastino formas, pabrėžė ryšį tarp plokštumų ir aplinkos, kiekvienam paveikslui suteikė išorinę stiprybę, jį nuolat organizuodamas, jungdamas į bendrą harmoniją. Jis įvedė laisvus dekoratyvinius elementus, pertraukė spalvų tonus ir leido drobei žaisti.

Jis nuolat keitėsi nuo plokščio iki realistinio prasiskleidime, niekada negalėdamas sustoti prie vieno sprendimo. Vienu laiku jis labiau pabrėžė esmę, kitu puoselėjo jautrumą, vėliau geometrinę konstrukciją, objektyvią tiesą. Visur nešė jo fantazija ir išraiška. Visada jis surado grynos spalvos derinių ir vitališkai iškilo kaįp kūrybos genijus. Jo stiliaus kokia bendra formule apibrėžti negalima. Jis sujungė intelektą su barbariškumu, abstrakciją su prasmingumu, jis yra virtuozas grynos menininko išraiškos.
Paulius Jurkus


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai