Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ROMO VIESULO PARODA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė S. K.   
Dail. Romas Viesulas, šiame krašte dalyvavęs daugelyje bendrų parodų, spalio 11-30 d.d. Martrix galerijoje New Yorke pasirodė vienas gausiais litografiniais kūriniais. Šis mūsų jaunas dailininkas, gimęs 1918 m. Noreikiuose, atsižadėjo teatro aktoriaus profesijos ir pasuko į grafinį meną. šios srities studijas baigė Taikomosios Dailės Istitute Freibur-ge i. Br. ir pradėjo reikštis originaliais grafikos darbais.

Jo parodos proga New Yorke palankiai atsiliepė žymieji dienraščiai N. Y. Times ir Herald Tribune. Ypič yra įdomūs įtakingo meno žurnalo Art News vertinimai. Ten lapkričio 1 d. nr. rašoma: "Viesulo litografijos yra atžymėtinos dėl jų labai puikaus techniško apvaldymo ir nuoširdaus ekspresionistinio pajautimo. Panaudodamas įrėžimus savo litografinių akmenų paviršiuje, Viesulas išgauna subtilų emocinį ir faktūrinį kvalitetą, kas pakelia jo darbus virš grynai iliustratyvaus charakterio. Viesulas, gimęs Europoje, traktuoja kaimo buitį ir religines scenas su paprastu, žmogišku įsijautimu. Nežiūrint, kad jo darbuose atsispindi Eurcpos mokykla, Viesulas taip pat perduoda tam tikrą dabarties meto nerimą bei irracionalinius aspektus. Spalvota nuospauda Nature-Morte yra vienas iš įdomiausių parodos eksponatų. Spausdinimas spalvomis bei spalvų sukeitimu, kas pasiekta spausdinant keturis skirtingus akmenis, padaro šį darbą labiau panešėjantį į vario ofortą nei litografiją".

To paties žurnalo 53 nr. sakoma: "Jo pirmoji paroda New Yorke atidengia pasirinktų temų emocines būsenas su ekspresionistine kryptimi, bet šios litografijos, kuriose vyrauja galvos ir figūros, yra pilnos takto ir atliktos taupiomis priemonėmis, su perskverbiančiu liūdesiu, kurį galingas piešinys dažnai sėkmingai psr-teikia į specifinį įspūdį".

Romo Viesulo darbų turi Kongreso biblioteka Washingtone, Nsw Yorko miesto biblioteka, Philadel-phijos Grafikos klubas ir Sloniker religinės grafikos kolekcija.
S. K.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai