Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PRANCŪZŲ ATSILIEPIMAI APIE LIETUVIŲ DAILĘ PDF Spausdinti El. paštas
Romo Viesulo surengta š. m. sausio mėn. litografijų paroda "Le Soleil dans la Tete" galerijoje Paryžiuje susilaukė gražaus įvertinimo įvairioje prancūzų spaudoje. Vieno iš žymiausių kultūros ir meno savaitraščių "Arts" dailės kritikas R. Moutard-Ulory pažymi, kad R. Viesulo, Guggenheimo premijos laimėtojo, litografijos turi sąlyčio su realybe, kurią menininkas perkuria į nerimo svajones, o taip pat daugelis tų litografijų turi originalių dailės kūrinių  privalumą.

Kito mūsų jaunosios kartos menininko, G.K. Račkaus, paroda "Foyer des Artistes" galerijoje, tame pačiame dailės žurnale taip pat teigiamai įvertinta. Meno kritikas pažymi, kad Račkaus tapyba remiasi kontroliuojamu    veiksmingumu (actionisme controlė), kuriame tariamai palaidos plokštumos logiškai susitvarko plačiose ir puikiose šviesių ir tamsių tonų kompozicijose, primenančiose jūros gelmių ar oro peizažus ir fantastiškas figūras.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai