Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAlL. EUGENIJUS KULVIETIS PDF Spausdinti El. paštas
mirė š. m. vasario 12 d. Kolumbijoj. Kilęs iš Alunčių dv., Vadoklių v., Panevėžio apskr. Buvo gimęs 1883 m. Baigęs Rygos gimnaziją, studijavo dailę Petrapilio Karališkoje Meno mokykloje. Rusų-japonų karo metu tarnavo kariuomenėje. 1910-1914 m. gyveno Čikagoje.   1914   m.  grįžo  į   Lietuvą   ir vėl buvo pašauktas kariuomenėn. Atsikuriant laisvai Lietuvai, savanoriu stojo į kariuomenę. Nuo 1922 m. iki antrojo pasaulinio karo dėstė paišybą Ukmergės gimnazijoje. Kaip išvietintas, iš Vokietijos emigravo Kolumbijon, dur dėstė dailę vienoje Medelino kolegijoje. Dalyvavo visoje eilėje lietuvių dailės parodų, o taip pat ruošė savo atskiras parodas Lietuvoje, Vokietijoje ir Kolumbijoje. Piešė portretus, bet mėgstamiausia jo sritis buvo natiurmortai ir peizažai, kuriuose dideliu tikslumu ir kruopštumu stengėsi perduoti jo matomą realybę, kartais prieidamas net iki dailės teorijoj vadinamojo "akies apgavimo"   (trompe-l'oeil).

• Balandžio 9 d. Arizonoje mirė arehit. F. Lloyd Wright, sulaukęs 89 m. amžiaus. Velionis per 50 metų puoselėjo moderniškas idėjas išgarsėdamas visame pasaulyje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai