Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. PETRO KIAULĖNO MONOGRAFIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. V.   
Per pastarąjį tremties dešimtmetį jau pasirodė nors ir nedaug, bet puikių leidinių apie lietuvių dailę.
 Prie gražiausiųjų iš jų priklauso ir praeitais metais išleistoji dailininko Petro Kiaulėno monografija. Leidėjas B. A. Thrania. Spausta Amerikoje. Įvadą anglų kalba parašė  Gordon Brown.

Dail Petras Kiaulėnas mirė 1955  m.  pačiam  savo  kūrybiniame pajėgume Jo šviesi ir žaisminga tapyba visad liks brangus įnašas lietuvių dailėje.
Leidinyje yra 12 spalvotų ir puikiai atliktų reprodukcijų, kurios kiekvienam meno mylėtojui gali sudaryti ryškų vaizdą apie šio menininko kūrybą.

Šiandien, kada, ypač Amerikoje, labai vertinamas abstraktinis ir be-siužetinis menas, Petro Kiaulėno tapyba, atlikta "pasenusiame" stiliuje, yra gyva ir aktuali. Nei naujų formų ar stilių atsiradimas jo kūrybai negali kliudyti, nei jos numarinti, nes ji yra gyva pati savyje, savo kūrybiniame pajėgume, išplaukusiame iš menininko nuoširdumo, gamtos stebėjimo ir pažinimo. Be visiems žymiausiems impresionistams būdingų bruožų, Petro Kiaulėno kūryboje yra individualių savybių, kurios labai ryškiai pastebimos jo spalvų harmonijoje, kompozicijoje ir paveikslų nuotaikoje. Iš paviršiaus stebint, šviesios ir gaivalingos spalvos jo paveikslų visumoje net labai dažnai sudaro nuotaikas, kurios priklauso kitam pasauliui, o ne vien tik dekoratyviniam spalvų žaismui. Prie tokių leidinyje reprodukuotų darbų reikia priskirti "Dailininko portretą", "Saulėleidį", "Rudeninius medžius", 'Vaisius ir gėles". Tai paskutiniojo jo laikotarpio darbai, kupini  žėrinčių  spalvų  aistros.

Gordon Brown savo įvade pažymi, kad P. Kiaulėno darbai yra išbalansuoti, tvirti, ekspresyvūs ir išreiškiantieji jo jautrią ir poetinę sielą.    V. V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai