Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
*    Š. m. balandžio 1 d. po sunkios ligos Vilniuje mirė skulptorius Bronius Pundzius. Velionis buvo gimęs 1907 m. rugsėjo 5 d. Pievėnų kaime, Tirkšlių v. Mažeikių ap. 1929 m. baigė Kauno meno mokyklos skulptūros studiją. Studijas gilino Paryžiuje, Augštojoje valst. dekoratyvinio meno mokykloje. Už savo darbus yra gavęs I ir II laipsnio medalius ir pagyrimo lapus. Parodose dalyvavo nuo 1929 m. Dėstė skulptūrą Kauno taikomosios dailės institute, o nuo 1951 m. buvo Lietuvos valstybinio dailės instituto Vilniuje profesorius. Darbai realistinio pobūdžio. Tame stiliuje sukūrė daug monumentaliosios ir dekoratyvinės skulptūros kūrinių, kaip žymių visuomenininkų biustai, kurie puošė Karo muziejaus sodnelį Nepriklausomybės laikotarpyje, "Vandens nešėja" Kauno ąžuolyne, Dariaus ir Girėno bereljefai Anykščių šilelio Puntuke. I)š paskutiniųjų jo darbų yra rašytojo E. Mieželaičio portretas, skulptūrinė grupė tiltui "Taikos sargyboje" ir kit.
*    Birželio 8 d. Lietuvoje mirė rašytojas Petras Vaičiūnas. Buvo poetas ir dramaturgas. Poezijos rinkiniai: Rasoti spinduliai, Tekanti saulė, Gimtuoju vieškeliu, Saulės lobis, Rinktinė. Ypač populiams buvo scenos veikalais, kurių žinomiausi: Tuščios pastangos, Patriotai, Sudrumsta ramybė (Blaivybės draugijos premija), Nuodėmingas angelas, Stabai ir žmonės, Prisikėlimas, Sulaužyta priesaika, Aukso gromata, Naujieji žmonės, Varpų giesmė (KVC premija 1939).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai