Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SONETAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VYTAUTAS MAČERNIS   
Praeinančiam pasaulyje praeisiu,
Kasdien suduždamas, bet išdidus;
Mylėdamas skurdžiosios žemės vaisių,
Ir moteris, ir saulę, ir sapnus.

Kaip svečias, pakviestas į šventę šviesią,
Aš paragausiu, vynas ar svaigus,
Aš tik gėlių spalvom pasigėrėsiu,
Savin giliai įkvėpsiu jų kvapus;

Ir mylimos nerūpestingą veidą
Lengvai palietęs pirštais  virpančiais
Triukšmingai muzikai aplinkui aidint,

Ir atsisveikinęs tik mostu su svečiais,
Palikęs žiburius toliau jų šventei degti
Išeisiu vienišas į amžinąją naktį

Iš Kazio Bradūno suredaguoto mirusio poeto eilių  rinkinio.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai