Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DĖL "AIDŲ" ATEITIES PDF Spausdinti El. paštas
1958 m. pradžioje "Aidų" leidėjai, redakcija ir administracija išreiškia nuoširdžius linkėjimus visiems skaitytojams, bendradarbiams, platintojams ir rėmėjams.

Leidėjų pagrindinis rūpestis ir toliau lieka šio žurnalo išlaikymas. Kai visuomenėje taip sumažėjo dėmesys lietuviškai knygai, lengva suprasti ir mūsų baimę "Aidų" ateitimi. Šiuo metu leidėjai visų labiausiai nori, kad kiekvienas skaitytojas giliai įsisąmonintų, jog savo prenumerata prisideda prie didžiai svarbaus žygio — kultūros žurnalo leidimo tremtyje.

Matydami, kaip sunkiai kai kurie skaitytojai atsilygina, tuo tarpu susilaikėme nuo prenumeratos mokesčio kėlimo, nors tai daryti verčia pabrangęs popierius ir spausdinimo darbas. Manome, kad leidėjų auka, apmokant dalį išlaidų, labiau paskatins visus kultūros mylėtojus užsiprenumeruoti "Aidus" ir sąžiningai atsilyginti. Jeigu tai įvyktų, 1958 metais žurnalo ateitis būtų šviesi.

"AIDŲ" LEIDĖJAI
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai