Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TAMSIOJI SIELOS NAKTIS PDF Spausdinti El. paštas
IŠ "KETURIŲ KVARTETŲ"

O naktis naktis naktis. Viskas eina į naktį.
Tuščios tarpžvaigždinės erdvės, tuštuma tuštumon,
Kapitonai ir pirkliai, garsūs literatai,
Dosnūs meno mecenatai, politikai, valdovai,
Ministeriai ir daugelio draugijų prezidentai,   
Ir pramonės magnatai, ir vadai artelių, visi į naktį eina,
Aptemsta saulė, mėnuo, ir Gotos almanachas,
Ir Biržos Gazeta, Direktorių žinynas;
Atšąla protas ir veiklos motyvas dingsta.
Ir einam mes visi su jais tyliosin pakasynosin,
Pakasynosin niekeno, nes nieko laidoti nėra.
Tariau aš savo sielai: Būk tyli, tegul tave tamsa apsiaučia
Ir Dievo ji teste tamsa. Kaip teatre,
Kai šviesos užgesinamos, kai keičiama scena,
Ir užkulisiuos girdim duslų trenksmą, griūvant tamsai ant tamsos,
Ir žinome, kad kalvos, medžiai, tolimi vaizdai,
Ir išdidus, puikus fasadas nustumti šalin —
Arba kai požeminis traukinys per ilgai stoja tarp stočių,
Ir pasigirsta pokalbiai ir dingsta tyloje
Ir kiekvienam veide matai gilesnę dvasios tuštumą,
Kai padidėja baimė dėliai nieko negalvojimo —
Tariau aš savo sielai: Tylėk ir lauki be vilties,
Nes gal tu ko netikro vilsies; lauk be meilės,
Nes gal pamilsi ką netikrą; dar liks tikėjimas;
Tačiau tikėjimas, viltis ir meilė — laukia jie visi.
Lauki be minties, nes minčiai tu nepasiruošus:
Taip virs tamsa šviesa, tyla — šokiu.
Ošimas tekančio vandens, ir žaibas žiemą.
Nematomas čiobrelis ir žemuogė miške.
Sode nusijuokimas, ir ekstazės aidas —
Nedingsta visa, tik iššaukia, rodo kančią
Mirimo ir gimimo.
Tu sakai, kad aš kartoju,
Ką kartą jau sakiau.  Sakysiu vėl.
Ar vėl sakyt?  Idant patektum,
Kur jau esi, ir kad išeitum iš ten, kur tu nesi,
Turi tu eit keliu, kuriam nėra ekstazės.
Idant pasiektum tai, ko nežinai,
Turi tu eiti nežinojimo keliu.
Idant turėtum tai, ko neturi,
Turi tu eiti neturėjimo keliu.
Idant pasiektum tai, kuo tu nesi,
Turi tu eit keliu, kuriam nesi.
Ir ko tu nežinai, yra tikriausia ką žinai
Ir ką turi, yra ko neturi
Ir kur esi, yra kur tu nesi.

Vertė A. Tyruolis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai