Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VLADAS ŠLAITAS   
 
RUDENĮ

Nė vieno debesio danguj.
Tiktai bekraštis
ir neaprašomas dangus.
Norėjau
tau parašyti laišką, bet prisiminiau,
kad niekas mirusiems laiškų nerašo.


VAIKUČIO METUOSE

Vaikučio metuose buvau
labai skaistus, ir visa tai
dabar man dvelkia atminimų rožėmis. Dabar
aš pats esu jau panašus į rudenį, tačiau
aš ir dabar ilgiuosi tiktai rožių.

LIEPOS MĖNESIO NAKTĮ

Ilgi metai yra mano išsivadavimas.
Aš už kitus nekalbu.
Aš kalbu tiktai už save.
Barikados išgriautos,
ir mano priešininkai
jau seniai išsiskirstė.
Tik artilerijos pasimetęs arklys
vienas graužia kovos lauke seniai mirusią žolę.
Ir už ką gi buvo kovota?
Aš pasakysiu,
už ką buvo kovota.
Už išsilaisvinimą iš savo kūno nelaisvės
ir už geresnį gyvenimą.
Štai už ką buvo kovota.
Liepos mėnesio naktį
iš skardos padarytas mėnulis terodo tik
pusę savo balzgano veido;
kitą pusę jisai palieka mano spėliojimams.
 
MAŽOJ KOPLYTĖLĖJ

Visų daiktų,
veidų
ir įvykių peržiūrėjimas
prasideda, peržengus šeštą gyvenimo perskyrimą.
Tai įkainojimo
ir naujų vertybių nustatymo laikas.
Mažaverčiai dalykai,
kurie mano jaunystėje užėmė pirmą vietą,
dabar traukiasi į ketvirtą,
į penktą
arba visai nereikšmingą vietą.
Išsiskyrimas
pradeda groti pirmuoju smuiku.
O, mano mirusi meile!
Kur dabar groja
tavo gracingi žingsniai?
Tik mažoj koplytėlėj prikimę seni vargonai
man tolygūs ne šio pasaulio švelniam dvelkimui.

MANO GYVENIMO PAGRINDAS

Šešios dešimtys metų
Ir dar vieni metai.
Ir dar vieni metai.
Ir taip toliau.

Tai pradžia į kelionę pakalnėn.
Tai nėra didelio džiaugsmo metai,
tačiau tai nėra ir liūdesio metai.
Tai tiktai paprasčiausias vieno žmogaus gyvenimas.

Jei Kleopatra būtų gyvenusi šimtą metų,
tai šiandieną tikriausiai jos niekas nebeminėtų,
ir jei minėtų,
tai minėtų tiktai kaip pasenusią egiptietę.
Taigi,
senatvė nėra stebuklas.
Tačiau susilaukti labai daug metų ir nepasenti,
yra stebuklas.
Ir stebukladariai yra tie,
kurie tiki,
kad po mirties yra kitas gyvenimas.
Maži dalykai
yra introdukcija į didžiulius dalykus,
nesgi mažiausias prašymas,
kurį Dievas išklauso,
yra įrodymas,
kad Dievas nėra tuščia svajonė, bet realybė.

O, Dangaus Karaliene!
Štai kodėl esu ašarom plovęs Tavo rožančių.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai