Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ELEONOROS MARČIULIONIENĖS PADĖKA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M. Šileikis   
Malonu pasidžiaugti Eleonoros Marčiulionienės kūrybingumu, pastangomis ir atsiekimais. Mus labai stebina jos laki vaizduotė, naujų formų išradingumas, lengvas darbo stilius, puikus spalvų derinys ir lietuviški motyvai. Tai ypač matėme jos kūrinių parodoje Jaunimo centre Chicagoje praėjusiais metais spalio 7-9 d.d.

Mačiau kitų etninių grupių keramikos darbus: latvių, suomių, čekų, amerikiečių ir Aldonos Ličku-tės-Jusionienės, kurių meninis stilius sunkus, primityvus. E. Marčiulionienė turi pirmenybę. Jos kūrybinis diapazonas platesnis, menine išraiška gilesnis. Ji pilnai pažįsta šio meno sritį, todėl pasilieka nepriklausoma nuo šio laiko asimiliacijos.

1939 m. Kaune baigusi keramikos studiją, dailininkė studijavo keramikos skyriuje Čekoslovakijoje. Čekai nuo seno tęsia keramikos tradicijas. Jie išgarsėjo puikiais tos rūšies dirbiniais.

Keramikos viešpatijoje Marčiulionienės kūriniai trijų matavimų. Tačiau yra ir išimčių, kai ji bareljefuose pavaizduoja grupines kompozicijas. Trijų matavimų kūriniuose apstu realistinių elementų su figūromis, kurios gyvena savo aplinkoje, — sako tai, ką žiūrovas mato.

E. Marčiulionienės darbų labirinte žiūrovas gyvena tarp linksmai nusiteikusių objektų: Dvi figūros, Vaza su verbomis, Pavasario Madona, Mergaitė su ramune, Dvi šokėjos, Mergaitė su paukščiais, Mėlynoji Madona, Vargo mokykla, Kaktusinis žydi ir daug kitų. Tiktai vienas rokoko stiliaus kūrinys — skulptūra "Poilsis". Didelio formato "Dvi figūros" — neparduodamos. Tai stilizuotas dekoratyvinis kūrinys, darąs egzotiško nusiteikimo įspūdį.

E. Marčiulionienė yra kūrybinga ir darbšti dailininkė. Mes stebimės ir tuo, kad ji po 1970 metų savo asmeninės parodos sukūrė daug naujų darbų, ir tuo, kad tie jos darbai yra sunkiai realizuojami. Reikia ilgo proceso, kol idėja tampa atbaigtu keramikos meno kūriniu. Kai menininkas sukuria keramikos  objektą, suprojektuoja tam ar kitam kūriniui spalvas, reikia jį krosnyje deginti ne po vieną kartą, bet po tris ir net šešis kartus. Tai priklauso nuo spalvų kiekybės ir jų harmonijos. O kiek pasitaiko nepasisekimų! Keramika — sunkus ir ilgas darbas. Eleonora Marčiulionienė jame gražiai ištesėjo. Nestebėtina, kad lankytojai šioje parodoje tiek daug puikių keramikos darbų įsigijo.

Dail. E. Marčiulionienė augo Tauragnuose, netoli mano tėviškės. Dalyvavo tarptautinėse meno parodose ir už savo kūrinius laimėjo premijų bei pažymėjimų. Freiburge dėstė keramiką. Taip pat ir Chicagoje.
M. Šileikis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai