Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Jurašas brodvėjuje: postskriptas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė al   
Iš emigrantinio anonimiškumo į New Yorko Broadway sceną per ketverius su puse metų — toks dramatiškas Jono Jurašo teatrinės karjeros kelias Amerikoje. Jo režisuota N. Erdmano pjesė "Savižudis" išsilaikė ANTA teatre nuo rugsėjo 22 d. (pradedant priešpremjeriniais spektakliais) iki lapkričio 29 d. Spektaklis sukėlė nepaprastą susidomėjimą Amerikos spaudoje ir teatrinėje bendruomenėje. Apie jį išspausdinta daugiau kaip 100 kritikos straipsnių, kurie daugiausia palankūs, kiti net entuziastiški.
Į kokį Broadway atėjo lietuvis režisierius? Mitinis Broadvvay, kurį pažįstame iš filmų ir "miuziklų" — cigarus čiulpiantys milijonieriai, isteriški režisieriai, spektaklio išbandymas New Havene prieš premjerą, teksto perrašymas, alpstantys autoriai — dabar atrodo skirtingai, kaip prieš pusę šimtmečio. Šešiasdešimtųjų metų avantgardinio prasiveržimo poveikyje Broadvvay infiltravo naujos estetinės idėjos. Bet infliacija šiandien stumia Broadvvay į nevaisingą poliarizaciją, dviejų rūšių spektaklius — muzikines komedijas ir vieno scenovaizdžio, kelių veikėjų komedijas ar melodramas.

Jau pats faktas, kad nežinomo režisieriaus režisuota nežinomo autoriaus "egzotiško" turinio pjesė pateko į Broadvvay, yra savotiškas stebuklas. Spektaklio dėka ir Erdma-nas, ir Jurašas šiandien jau gerai žinomi vardai Amerikos teatriniame pasaulyje. Kritikams ypač didelį įspūdį padarė Jurašo "teatrališkumas": "Spektaklis spindi fantazija, siurrealistiniais vaizdais, kinetine energija, ir teatrui atstatoma jo legendinė garbė", rašo Allan Levvis (The New Haven Register, 1980.X.26). "Mūsų šalis gali pagrįstai didžiuotis suteikusi galimybę dviem galingiem nutildytiem balsam vėl prabilti drauge ir būti išgirstais", savaitraštyje The Nation (1980.XI.1) pabrėžia Julius Novick.

Keletas kritikų palygino Jurašą su garsiuoju rusų režisierium Vsevo-lodu Mejerholdu. Tai didelis komplimentas, bet jį reikia patikslinti. Kai kurie kritikai, matyt, nusitvėrė Mejerholdo pavardę, nes jie nerado su kuo Jurašą palyginti. Tiesa, jiems abiem bendras teatrališkumas, "kinetinė energija", polinkis į neliteratūrinį ir nepsichologinį teatrą. Bet daugeliu atžvilgių jie priklauso skirtingiems pasauliams. Mejerholdo teatrą formavo revoliucinės utopijos dvasia ir to metu būdingas mašinos kultas, "konstruktyvizmas". Jurašas brendo kaip režisierius, jau palaidojus utopiją; jį veikė kitos įtakos. Mejerholdo teatrinio meno modelis mechaninis, Jurašo — organiz-minis. Mejerholdo kūrybiniame procese didesnį vaidmenį atliko teorija, intelektas; Jurašo išeities taškas — emocinis.

Jurašo "teatrališkumas" kai kuriuos kritikus suerzino. Jų priekaištas buvo: "Per daug". Tokį reagavimą galima dalinai paaiškinti Broadvvay konvencijomis. "Teatrališkumas", sceninė vaizduotė Broadvvay paprastai rezervuoti muzikinei komedijai. Nemuzikinės komedijos, melodramos ir "rimtos" pjesės paprastai apsiriboja realistinėmis formomis. Iš tokio mentaliteto kilo ir šis priekaištas: jei autorius nurodo, kad "savižudžio" veiksmas vyksta paprastame Maskvos bute, kodėl Jurašas iškelia jį iš buto ribų į kažkokią pusiau abstrakčią erdvę? (Londono Royal Shakespeare Co. ir Yale Reperory Co. "Savižudžio spektakliai pasiliko buto ribose). Į tokį priekaištą galima atsakyti klausimu: Ar "Savižudžio" vaizdų, idėjų, aliuzijų visuma išeina iš buto ribų? Be abejo. Tad kodėl tos visumos režisieriui neparodyti scenoje.

Kodėl "Savižudžio" spektaklis neišsilaikė ilgiau? Netikėtai pasimirė vyriausią vaidmrnį vaidinusio anglų aktoriaus Dereko Jacobi motina ir jis skubiai išvyko į Londoną. Čia, kaip yla iš maišo, išlindo tradicinė Broadvvay silpnybė — "žvaigždžių" sistema. Žvaigždei išvykus ir nežinant kada ji grįš, staiga buvo nuspręsta neberizikuoti ir uždaryti spektaklį. Gal būtų buvę rizikuota spektaklį ilgiau išlaikyti, jei būtų buvę išpirkta daugiau bilietų ateičiai. Bet "Savižudžiu" labiau domėjosi jaunimas, o ne konservatyvaus sko nio organizacijos, kurių grupiniai bilietų užsakymai labai svarbūs spektakliui išlaikyti.

Savo pranešime apie spektaklio uždarymą The Aurora Stagevvay, Inc., pareiškė, kad jiems buvo "garbė pristatyti dviejų nepaprastų talentų, (aktoriaus) Dereko Jacobi ir režisieriaus Jono Jurašo debiutą".
al
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai