Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
CHRISTOPHER BRENNAN (1870-1932) PDF Spausdinti El. paštas
Christopher Brennan gimė 1870 m. Sydney mieste. Jo tėvai emigravo Australijon iš Airijos. Brennan lankė jėzuitų gimnaziją ir Sydney universitete studijavo filosofiją ir klasiką. 1892 m. jis išvyko į Vokietiją, gavęs stipendiją gilintis klasikiniuose moksluose. Ten jis buvo stipriai paveiktas prancūzų ir vokiečių literatūros, ir, be abejo, simbolistų, ypač Mallarme, kuris turėjo jam daug įtakos. Gyvendamas Vokietijoje, susipažino ir įsimylėjo Anne E. Werth, jo šeimininkės dukterį. Grįžęs į Australiją, po keleto mėnesių pradėjo dirbti Sydney Valstybinėje Bibliotekoje. Jo sužadėtinė atvyko iš Vokietijos, ir netrukus jis vedė. Tais metais išėjo jo "XXI Poems" rinkinys. 1908 m. Brennan pradėjo akademinį darbą Sydney universitete. Jis mokėjo daug kalbų, plačiai pažino pasaulinę literatūrą ir buvo visų labai vertinamas dėstytojas. Bet jis nelengvai nešė savo dalią. Buvo gerbiamas studentų ir turėjo daug pasekėjų, kuriems jis buvo ir Sokratas, ir kalbinė enciklopedija, ir geras draugas prie stikliuko. Religiniam tikėjimui blėstant, Brennan nustojo praktikuoti katalikybę. 1914 m. išėjo jo kitas rinkinys "Poema 1913". Karo metu, jo eilės pasižymėjo patriotizmu. Tai liudija rinkinys "A Chant of Doom and Other Verses". Nors, Brennan nuomone, nacionalizmas nėra svarbi tema kūryboje, ir bendrai, jo tikslas buvo rašyti taip, kad jo eilėse atsispindėtų tarptautinė galvosena, bet vis dėlto Brennan kūryboje yra daug "australiškumo", kuris pasireiškia jo jautrumu šiurkščiam, bet savitai gražiam kraštui.

1902 m. Brennan buvo paskirtas profesorium vokiečių ir lyginamosios literatūros katedroje. Maždaug tuo laiku jo šeimyninis gyvenimas pradėjo irti. 1922 m. jis gyveno su Vie, kuri jam padarė daug įtakos kūryboje. Jos netikėta mirtis 1925 metais jį labai sukrėtė. Jo silpnybė ir palinkimas alkoholiui palaipsniui kilo. Tais pačiais metais įvyko teisiškas išsiskyrimas su žmona ir greitai buvo pašalintas iš savo vietos universitete. Paskutiniuosius metus, Brennan praleido vienatvėje ir skurde, nors maža draugų grupė jam suteikė šiek tiek pašalpos. Jis mirė 1932 m. Kelis mėnesius prieš mirtį Brennan grįžo į katalikų tikėjimą.

"Keliautojas" yra eilėraščių ciklas, kurių dauguma buvo parašyti 1902 metų laikotarpyje. Nors jie visi turi "Keliautojo" pavadinimą, bet kiekvienas eilėraštis yra savitas. Šį meditacijų serija yra Brennan pagrindinė kūrybos dalis. Meditacijos buvo sukurtos, bevaikščiojant Ramiojo Vandenyno pakrante iš Sydney iki New-port kaimelio, kur jis turėjo savo namelį. Šiose eilėse statomas klausimas: kur priklauso žmogus? Ar perpildytiems miestams, ar didingai istorijai, ar draugystei, ar šeimai, ar profesijai? Atsakymas į šiuos klausimus ir vienintelė paguoda yra įsisąmoninimas, kad ramybė suteikiantis saugumo jausmas nėra pasiekiamas žmogaus gyvenime.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai