Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PTOLOMĖJAUS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. G.   
Pasaulyje garsus graikų mokslininkas, geografas, etnografas Claudius Ptolomaios, lietuviškai Ptolomėjas (ar panašiai) gyveno apie 90 - 168 metus po Kristaus. Daugiausia darbavosi Aleksandrijoje (al Iskandarija), Egipte prie Viduržemio jūros. Miestas įkurtas 332 m. pr. Kr. Ptolomėjai turėjo būti labai garsūs, nes tą miestą 305 - 330 m. pr. Kr. valdė Ptolomėjų dinastija. Aleksandrijoje 280 m. pr. Kr. pastatytas švyturys, tais laikais laikytas stebuklingu statiniu, labai padėjusiu tamsoje plaukiojantiems laivams. Aleksandrijos biblioteka buvusi didžiausia antikiniame pasaulyje, pradėta III a. pr. Kr. Didžioji bibliotekos dalis buvo karalių rūmuose, mažoji — Serapio šventykloje. Bibliotekoje darbavosi žymių mokslininkų. Tenai saugota apie 700 000 papiruso ritinių, daugelyje jų reikšmingi mokslo, literatūros veikalai. Įsigalint romėnų imperijai, romėnai negalėjo pakęsti kitur esančios aukštesnės kultūros, todėl, užėmę Aleksandriją, tą žymiąją biblioteką drauge su miestu sudegino 47 m. pr. Kr. Vėliau naikino piktavaliai krikščionys.

Claudius ir Ptolomėjus sudarė labai svarbių žemėlapių ir parašė kitokių mokslinių veikalų. Pirmą kartą žinomoje pasaulio istorijoje jis surašė apie 8000 geografinių vietovių, daugiausia nurodydamas geografines koordinates. Taip pat labai svarbus jo išradimas šviesos spindulių lūžio kampas.

Tarp gausybės didelės reikšmės darbų, Ptolomėjas nubraižė ir Europos žemėlapį, maždaug nuo Baltijos jūros (dabartinės) iki Juodosios jūros. Mums tas žemėlapis ypač įdomus, nes kaip tiktai tose vietovėse Vytautas Didysis ir kiti Lietuvos valdovai buvo išplėtę savo valdas.

Ilgainiui originalus Ptolomėjo žemėlapis tiek sudilo, kad apie XIII a. vienas graikų vienuolis tą žemėlapį stropiai ir sąžiningai perbraižė su visomis detalėmis. Gavus įmanomai geresnį jo atspaudą, pavyko surasti lietuvį istoriką, kun. dr. prof. Paulių Rabikauską, kuris kaligrafiškai viską perrašė, davė atitikmenis, vietoves įrašė geografinėje padėtyje. Aiškinimus parūpino Algirdas Gustaitis. Taip parengtas senas Europos žemėlapis graikų ir lietuvių kalbomis, atveria tyrinėtojams patogesnes galimybes studijuoti senuosius vietovardžius, geografiją, istoriją.

Didelio formato graviūroje — keturi fotografiniai atspaudai, su aiškinimais. Lietuvių istorijos draugija Čikagoje išleido 1988 metais.
Tas graviūrinis atspaudas naudingas ne tiktai lietuvių mokslo įstaigoms, universitetams, bet ir svetimiesiems.
A. G.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai