Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. AISTIS   

P. Augius-Augustinavičius   Iliustracija  (medžio raižinys)

Pavasaris

Pavasaris spindi, ir teka grioveliais
Džiaugsmingai klegėdama pasako jo,
Ir bėga per lauką atsargūs vėjeliai
Paskleisti pakvipusios laimės gajos . . .

Beržai vienmarškiniai, kasas išsipynę
Dėkodami žemei lašėja sula,
Ir aukso svajonėm nusvirę žirginiai
Virpėdami gėrisi miško byla . . .

Pavasari mielas, rods, imsi ir klaupsi,
Į mėlyną dangų iškelsi rankas
Ir visas virpėsi lyg vėversio liaupsė,

Kad džiaugsmas ateina, kad pumpuras skečias,
Kad laukiamas retas ir saulėtas svečias
Pažadino keltis iš miego lankas! . .

Marianopolis, 1946. 3. 10.

Yra gi mūs

Yra gi mūs 'visų sapnų, visų troškimų
Graži ir nuostabi šalis,
Kur skausmo, ašarų, nepastovaus likimo
Nei vardo žvaigždės neišlis . . .

Tenai regėjimų neišmatuoti toliai
Mus ves tolydžio ir vilios —
Mūs polėkių, svajonių, dužusių lig šiolei,
Supančiot niekas nevalios ...

Yra, yra šalis nevystančios jaunystės
Ir laiko bėgiui abuoja —
Giedrios širdžių kalbos, skaisčios sielų draugystės
Ir laimės žydinti veja ...

Nėra ten purvo, nėra ogios rutinos voro,
Nėr sielą varžančių saitų,
Nėr žemės įgeidžio ir nuodėmingo noro,
Ten visa gera ir platu . . .

Nėra masinančios prieš laiką kasdienybės,
Nėra dienų ėdrios, rūdies,
Suėdančios troškimų polėkį beribį,
Betrykštantį iš mūs širdies . . .

Yra, yra visų sapnų, visų troškimų
Graži ir nuostabi šalis,
Kur skausmo ašarų, nepastovaus likimo
Nei vardo žvaigždės neišlis . . .

Paryžius, 1945. 7. 14.
 
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai