Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MALONIAUSIOS VALANDOS BUVO PRIE MOLBERTO PDF Spausdinti El. paštas
Iš dail. Jadvygos Paukštienės laiško Aidų redaktoriui
 
Mano darbai yra įvairios tematikos ir technikos: aliejiniai, akvare-liniai, akriliniai ir mišrių dažų.

Aliejiniai darbai yra daugiausia kompozicijos. Mano sritis — tapyba, aliejiniais dažais sunkiai atliekama techniškai. Tai brangiausiai kainuoja, ir darbas ilgiausiai užtrunka. Todėl šių laikų dailininkai beveik užmetė aliejinę tapybą. Bet aš esu tokia "old fashioned", kad labiausiai vertinu ir mėgstu šį sunkiai įveikiamą aliejiniais dažais kūrybos būdą, nors tai užsitęsia ilgiau ir atrodo grubiau.

Akvareliniais (grynai vandeniniais dažais) išreiškiu savo realistinius išgyvenimus. Vaizduojamus faktus esu stebėjusi, atsitiktiniai mačiusi ir net patyrusi. Pavyzdžiu galėtų būti "Užpuolimas", kai ir man teko šis "krikštas". Po jo parėjusi namo, nors jaudinausi, bet, net neškicuodama, akvarele nuliejau vaizdą. Kitus įspūdžius, anksti einant į darbą, tenka patirti didmiestyje, ypač stebint jaunus žmones. Tad akvarelės atsitiktinė technika čia būna tinkamiausia.

Mišrios technikos kompozicijos daugiausia išplaukia iš ramaus vidinio nusiteikimo. Tai lyg poilsiniai užsiėmimai, išreiškia lengvesnes nuotaikas bei pergyvenimus.

Kartais užsibūnu ant miniatiūrų. Nors jos yra varginančios dėl smulkaus išieškojimo, bet malonios, nes atleidžia gyvenimo įtampas. Darau ir škicus. Juos labai mėgstu, atliktus ir kitų dailininkų, nes iš škicų pirmu žvilgsniu atpažįstamas menininko pajėgumas.

Tematikos atžvilgiu labiausiai įstringa socialinės idėjos, ypač kurios rišasi su mano pačios išgyvenimais, tikėjimu ir pažiūromis. Jas nejučiom, beveik nesiruošdama iš anksto, vaizduoju drobėse. Kodėl taip darau, jei būtų įmanoma, galėtų atsakyti tik jausmai.

Esu viena iš tų moterų dailininkių, kurios neturi per daug vilčių savo kūryboje būti apsuptomis aureole. Kauno meno mokyklą baigusių yra kūrybiškai labai stiprių moterų — stipresnių už kai kuriuos dailininkus vyrus, bet jos gyvenime ištirpsta ir dingsta. Mes, moterys, tampame motinom ir mažiau dėmesio begalime skirti kūrybinio gyvenimo srovei. Bet dailininkė moteris pasilieka gera iliustratorė. Tai ypač matome, žvelgdami į dabartinės Lietuvos dailininkes, tarp kurių yra genialių grafikių. Be to, moterį traukia ir pritaikomasis menas.

Mano atveju jau prieita prie pensininkės amžiaus, bet nesijaučiu susilyginus su vyrais "milžinais". Tačiau mano gyvenimo maloniausios valandos buvo prie molberto. Džiaugiuosi, kad nepalikau paletės sunkiausiais savo gyvenimo momentais... Kurti gi skatino ilgos studijos ir įgeidis pažinti meno begalinę paslaptį. Niekad nežiūrėjau į dailę kaip pasismaginimo ar mados objektą. Tapydama pažinau, kaip neišsakomai sunku išreikšti savo komplikuotus išgyvenimus mene.


Jadvyga Paukštienė — Autoportretas (šaržas)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai