Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
O TIK VIENOS LŪPOS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LEONAS LĖTAS   
O TIK VIENOS LŪPOS

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


Kur ta-as šaltinėlis
Kur a-aš jaunas gėriau

O TIK VIENOS LŪPOS — BUVO TAI KADAISE
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

Kur ta-a mano mergužėlė
Kurią aš mylėjau?

O TIK VIENOS LŪPOS — BUVO TAI KADAISE TAIP MOKĖJO ŽAISTI,
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

Jau ta-as šaltinėlis
Žolele apaugo!


O TIK VIENOS LŪPOS — BUVO TAI KADAISE TAIP MOKĖJO ŽAISTI, IR ŽYDĖT, IR ŽEIST...
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Jau ta-a mano mergu-užėlė
Kitą pamylėjo?

— TAIP, TAI TIK TOS LŪPOS!

D e b u s s y

DEBUSSY DEBESY!? ici,
TAMSTA ESI TEISI: VISI
DEBESĖLIAI
NEŠASI SU SAVIMI —
ŽAISMIA GIMTIMI, KRISTALINĖMIS NUOLAUŽOMIS -
BENT - PO GABALĖLĮ
NEMIBTINGUMO (NEI ŠIANDIENA - "Claud",
CLAUD - debesy!?) — !?


Žmogus

ŽMOGUS NEI DULKĖ; O KAS
TADA
KUOMET NEI AŠARŲ,
NEI KRAUJO NEBELIKS? KILS, TBYKŠ
NAUJA GYVYBE
DIEGAI
PRO PELENUS,
PRO AKMENIS,
PRO GRUODĄ,
PRAPLĖŠ ĮSKAUSMINTA GĖLA
SOPULIO MARŠKĄ JUODA!

     Kovo 29,
     1990.
     Avon, CT.


Per padininamąjį stiklą

PER
DIDINANTĮ VISĄ
STIKLĄ
MATYTI IŠSAMIAU, TARIAU: TIKIU, TIKIU -
TIKIU IR ATVERIU GILIĄJĄ ĮŽVALGĄ
ROMIU ŽVILGSNIU; LĖTU ŽINGSNIU
PASĄMONĖ SKAMBA NEPALIESTA
SKELDĖJANČIŲ LEDU ALKOS DAINA. LĖTU ŽVILGSNIU
LIEČIU
KIEKVIENĄ KADAIS LIESTĄ, VIRVENANČIOJE SROVĖJE
PALIKTĄ,
ĮMESTĄ
AKMENĮ: KARTU -
RIEŠKUTĖMIS IŠSEMTĄ VANDENĮ
NAUJU SIEKIU
SEKU: JIS
MAN
ČIA
NEŠA
 

KIEKVIENĄ NAUJĄ, ŽAIZDA ŽYDINČIĄ, SRAUNAUS VANDENS
VINGIŲ UPĖS

ŽVILGESIO ATNAŠĄ.

         Rugsėjo 16,
         1990.
         Vilnius


Jau saulutė saulė kėlė

JAU SAULUTĖ-SAULĖ KĖLĖ:
KAM R AR Y GIRDŽIU AŠ VĖLIAI
VAIKŲ VALANDĖLĘ:
          "Jau saulutė atsikėlė! —
           Į kaseles — kaspinėlį!
           Tuoj rankelės kliapu kliapu,
           Tuoj kojelės tapu tapu,
           Ir kaselėms: kaspinėlis!
           Duok močiute motinėle,
           Duok, močiute, lėlę:
           Žvelk motule, žvelk močiute:
           Pupa lėlę supa!?!:"

VAIKAI
DŽIUGESĮ
ANT
RANKŲ

MAMYTEI PAKĖLĖ!

     Rugsėjo 30,
     1990.
     Vilnius


Liečiant ką, kai ranka kelio kartelį

LIEČIANT KĄ, KAI RANKA KELIO KARTELY
LIEČIA TAI VIEN ŠALNA, VIEN ŠALNA, VIEN ŽALTVYKSLE -
KAM, O DIE, TA MERGAITE, KUR KĄ TIK PRAĖJO
KAM, O DIE, TAIP MANE SUNERAMINAI?!
VELTUI SĖJA DIENA VILT| ŽALIĄJĄ! NEPALIEST,
NE, RANKA DIENĄ ALPIĄJĄ -
SUDRUMSTA VIENUMA, ROŽE BALTĄJA
- TA LIAUNA ATVANGA KELIO KARTELY! —
LIEČIU JĄ, JOS RANKA, ŠALNĄ: ŽALTVYKSLĖJ!..

     Rugsėjo 9,
     1990.
     Vilnius,
     Žirmūnų tiltas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai