Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PASIKEITUSI PADĖTIS PDF Spausdinti El. paštas
Dėl baigiančios pasitraukti iš gyvenimo vyresniosios tremtinių kartos mes jau nebesame tokie gyvastingi, kokie buvome prieš 10 ar 20 metų. Ir Aidų stipriųjų bendradarbių būrelis gerokai išretėjo. Taip pat nepadaugėjo nė prenumeratoriai. Padėtį pasunkino ir nuolat kylančios spausdinimo medžiagų, darbo ir pašto kainos. Pagaliau labai sumažėjęs mūsų visuomenės dėmesys knygai atsiliepė ir į Aidus.

Tačiau ir pasikeitusiose aplinkybėse leidėjų noras išsaugoti kultūros žurnalą tebėra nepasikeitęs. Leidėjai nė ateityje nesigailės nei pastangų, nei finansų, kad Aidai savo įnašu padėtų išlaikyti mūsų išeiviją kūrybingą ir šviesių. Šiame žygyje mes nuoširdžiai prašome visokeriopos talkos, ypač bendradarbiavimu, prenumerata ir aukomis.

Atsižvelgus gi į pasikeitusią padėtį, nuo 1986 metų pradžios Aidai išeis keturis kartus metuose. Tai palengvins redagavimą, stipresnės medžiagos atranką ir sumažins išlaidas. O norint išsiversti finansiškai, Aidų metinė prenumerata turi būti ne mažesnė kaip 20 doleriu. Toks persitvarkymas, atrodo, žymiai prailgins Aidų amžių. Taip pat dar patenkins ir sumažėjusius skaitančios visuomenės poreikius.

Dabar, žengdami į 1986-uosius metus, mes linkime Jums, mieli Bendradarbiai, Prenumeratoriai ir Aukotojai, sėkmės kultūrinėje dirvoje ir didžiai dėkojame už iki šiol rodytą Aidams palankumą net per 40 metų.

Visagalio globa tegul stiprina visų mūsų jėgas!

AIDŲ LEIDĖJAI
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai