Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
EILĖRAŠČIAI PDF Spausdinti El. paštas
Albinas Elskus — "VYŠNIOS" Graviruotas (sandblasted) stiklas

Kūrybos valandą

Daina rieda,
Daina gieda,
Kaip mintis prote šviesi.
Daina skrieja, veja vėją,
Ir užmigo debesy.

Anksti rytą
Rasa krito;
Kėlės saulė ir daina.
Kada vėlei, valandėlę
Prabudau ir aš jauna.

Naujos dainos
Širdy mainos
Nardo bičių dūzgesy —
Dainos, lyg plaštakės rainos,
Sielai sako: "Tu esi".

Mistinė vaidilučių vasaros daina

Iš "Emantės", spaudai paruoštos poetinės dramos
 
Degk, ugnele, degk, šventoji,
Degk, šviesioji Gabija.
Tu palaiminai mūs gojų.
Po tavim šventa veja.

Šnabžda senas ąžuolynas,
Seka pasaką giria...
Tik žynys jų kalbą žino,
Tik genties kunigija.

Kai Perkūnas ugniaakis
Debesy žalčiu praskris,
Prasiskleis jazminų šakos
Ir baltu sniegu apkris.

Ramunėlės geltonsnapės
Lenkias žemei santūriai;
Dobilėlis, broliu tapęs,
Jas atsveikina oriai.

Melsvos akys rugiagėlių
Palydės mus takeliu,
Kada garbę Žemynėlės
Eisim skelbti prie rugių.

Žemynėlės aukso kasos —
Gelsvos varpos pražydės...
Saulės spindulys bei rasos
Joms į duoną bręst padės.

Išmaitintas grūdas žemėj,
Žiemą žemėn vėl sugrįš.
Tą Praamžiaus žodis lemia.
To mus moko patirtis.

Sėklų paslaptis ir sniego,
Kuris vasarą žydės,
Vaidilutės dvasios jėgą
Jai pabudins; augt padės.

Gyvasties tylus verpetas
Ir jame ugnis reta
Amžiais sukasi su metais,
Jungia mus su visata.

Prie ugnelės daugiakrūtės
Prie gyvybės kibirkšties
Laiminame laisvą būtį,
Skelbiam viltį ateities.

Šventas gintarinis dūmas
Plazdančios, tylios ugnies...
O koks vasaros gražumas
Puošia rūmą mūs minties!

Šnabžda senas ąžuolynas
Čiulba pasaką giria.
Tik žynys jų kalbą žino,
Tik genties kunigija.

Kilk ugnele, degk šviesioji,
Šviesk šventoji Gabija.
Tu palaiminai mūs gojų.
Po tavim šventa veja.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai