Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Marius Katiliškis   
PAVASARIS

Kad Jūs matytumėt, kaip dūksta paukščiai
tiesiog prieš mano langą!
Nežinot Jūs — tai raudongūžis strazdas su pačia.
Ir Ir kaip apninka kvaišos mintys
juos pamatyti dar ir sekantį pavasarį.
Ir dar ir dar —
kokį pusantro šimto metų.
-- -- -- -- -- --

Ieškojau, kažkodėl, magnolijos
prie Hudson Bay.
Ir, žinoma, jos neradau.
O aptikau berželį Santa Monicoj
ir jauną Migueljį laistantį kasdien.
Kaip tau patinka beržas, Miguel?
Atsakė Miguel: — O, man patinka balti medžiai!
O nepatinka man mano juodi plaukai!
-- -- -- -- -- --

Jei būčiau žinojęs,
kad tik tiek tau tereikia,
būčiau tau viską sunešęs ir atidavęs.
Aš visko turėjau per daug,
ir man pačiam nieko tada nereikėjo.

Viską tau būč atidavęs, ir net tai,
apie ką tu nedrįsai pasvajoti.
Visko turėjau per daug,
tik nežinojau, kam save atiduoti.
-- -- -- -- -- --


Būtų buvę paprasta laukti,
pagyvent, pamylėt ir numirti.
Tik nieks nepamokė, kaip nusigauti
kiton upės pusėn siauru
ir linguojančiu lieptu.
Tik nieks nepasakė,
kas yra meilė
ir kas lūkesys.
Tik leido klaidžioti
ir laukti.
Tik laukti
ir laukti . . .

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai