MANO GIMINĖS GIESMĖ Spausdinti
Parašė Jonas Aistis   
MANO GIMINĖS GIESMĖ

Mano gimine,
Kas tu esi?
Iš kur tu atėjus?
Kada ir kaip atkeliavus?
Ar prategiu
Atsargia ir bailia vora,
Ar suglaustom
Gretom ir drąsa
Veržeisi į priekį,
Ar siaubo apimta minia,
Kaip per ežerą
Smarkus lietaus būrys,
Patrakusi bėgai? . . .

Kas vedė,
Kas traukė,
Viliojo tave?
Ar laimė?
Ar lobiai?
Ar išgąsčiu
Išvertusi savo dideles akis
Ir pasimetusi baimė?

Tu savo akių neslėpki
Ir laiko šydu
Nelaikyki uždengus
Savo nuostabaus veido,
Noriu žvilgsniu
Pasekt tave,
Per amžių miglą einančią
Į Baltijos krantus . . .

O sako,
Tu atėjai iš tolo . . .
Kas man pasakys,
Kas atskleis,
Jei tu pati
Nepraversi burnos
Neseksi pasakos,
Dainos nedainuosi? . .

Kur tavo keliai,
Laike nusidriekę?
Ar per Bosporą?
Ar Dardanelius?
Ar Moldavų
Stepėmis, laukais
Pagal Pruto srovę? . .

Kur tu dainelę sudėjai,
Kur gailiu
Balseliu pragydai:
siuntė mane motinėlė
į Dunojų vandenėlio
aukselio naščiais,
šilkų saiteliais,
sidabro kibirėliais . . .

Ar tu pati panūdai
Iš laimės eit į vargą,
Iš prabangos į skurdą,
Iš vasaros šiltos
Į šaltą žiemą . . .

O ar nebūsi tu iš viso
Tiktai tretysis
Aiškiaregės - Europos
Kapinynų sluoksnis? . .

Ar paliksi visiems laikams
Taip svarbų klausimą
Atvirą