Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Vandenynas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JUOZAS KĖKŠTAS   
Koks pasaulio ūžimas nakty vandenyno —

koks bangų, koks sunkumas dangaus — — —

Plaukia salos nematomos, plaukia žemynai

pro mus, o mes klausiam savęs: ar rūdys sūriąja banga

pėdas mūsų Žemėj pridengs ir nuplaus

nežinion? —

                        Sūrus denis ir vėjų dūžiai

ir aplinkui tamsa ta pati,

kuri mūsų jaunystę sugriovus

mirties toliais ir gedulu ūžia — — —
 
Bunda bangos, atdunda audra ir naktis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai