Nenurodytų autorių lietuviškos tematikos dailės kūriniai [5041-5063] Spausdinti
5041. Karalienė Barbora Radvilaitė-Žygimantienė: (Graviūra) // 1949. - Nr.22. -
1-as virš. p.

5042. Vysk. Merkelis Giedraitis: [Tapyba] // 1951. - Nr.3. - P.l 13.

5043. Šv.Romualdas: [Tapyba] // 1951. - Nr.3. - P.l 13.

5044.Valerijonas Šuškovskis Protasevičius, Vilniaus vyskupas (1556-1579), jėzuitų įkūrėjas Vilniuje: [Portr.: Tapyba] // 1951. - Nr.5. - P.210.

5045. Klaipėdos švyturys: [Tapyba] // 1953. - Nr.2. - P.57.

5046. Šv.Kazimieras Kvėdarnos herbe: (Iš Z.Ivinskio kn. "Šv.Kazimieras") // 1955. - Nr.9. - 4-as virš. p.

5047. Riteris iš "Konrado Valenrodo" 1928 m. laidos: [Iliustr.] // 1955. - Nr.10. -P.421.

5048. Vilniaus katedros ir Kunigaikščių rūmų kraštas iš G.Brauno ir F.Hogenbergo "Vilna Litvaniae metropolis" miesto vaizdo (1572) // 1956. - Nr.l. - P.19.

5049. Graviūros apie Nerį iš K.Tiškevičiaus monografijos "Vilija ir jos krantai" // 1957. - Nr 7.-P.308-312.

5050. Kazimiero Jogailaičio didysis antspaudas // 1960. - Nr.6. - 4-as virš. p.

5051. Vysk. A.Baranauskas: (Nežinomo dailininko portr.) // 1965. - Nr.9. - P.399.

5052. 1710 metų raižinys, vaizduojąs Šv.Jurgį, kaip Didžiosios Lietuvos
kunigaikštystės patroną // 1971. - Nr.2. - 1-as virš. p.

5053. Vysk. Valerijonas Protasevičius, Vilniaus universiteto steigėjas; Martynas Počobutas, S.J., pasaulinio garso astronomas, Vilniaus akademijos-universiteto rektorius 1780-1799; Petras Skarga, S J., pirmasis Vilniaus akademijos-universiteto rektorius; Vilniaus universitetas: Vario raižinys, atsp. 1781-1782 mokslo metų atidarymo proga rekt. M.Počobuto kalboje // 1979. - Nr.9. - P.381, 385, 395.

5054. Telšių TT. Bernardinų vienuolyno ir bažnyčios fundatorius Povilas Sapiega: Iš Telšių katedros, dabar Vilniuje / XVII a. nežinomo meistro darbas // 1982. - Nr.6.
- P.433

5055. Mikalojus Radvila, 1522 metų Vilniaus TT. Bernardinų bažnyčios atstatytojas-fundatorius / Nežinomo XVII a. viet. tapytojo darbas, iš Vilniaus TT. Bernardinų zakristijos // 1982. - Nr.6. - P.440.

5056. T. bernardinas sako pamokslą aikštėje priešais vienuolyną / Nežinomo XVII a., turbūt viet. meistro darbas // 1982. - Nr.6. - P.441.

5057. Šv.Kazimieras: Altoriaus paveikslas: Tapyba aliejum: Viduklė, katalikų parapijos bažnyčia // 1987. - Nr.l. - P.22-23.

5058. Šv.Kazimieras: Ofortas iš A.Mlodzianovskio, S.J., "Suppetiae Militares". Vilnius, 1671 // 1987. - Nr.l. - P.24.

5059. Madona su nauja lietuvių tautodailės aureole // 1988. - Nr.2. - 4-as virš. p.

5060.Kard. Vincento Sladkevičiaus herbas // 1989. - Nr.3. - 4-as virš. p.

5061. Ex libris ALKA // 1991. - Nr.l. - P.57.

5062. Dr. Jonas Šliūpas apie 1891-1895 metus Amerikoje: (Pieš.) // 1991. - Nr.2.
- P.102.

5063. Prie televizijos bokšto: [Rūpintojėlis] // 1991. - Nr.3. - P.180.