Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
eilėraštis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė MEDARDAS BAVARSKAS   
Einu atgal. O ką darysiu,

Jei tavo būstinė ne man?

Einu atgal. Jei pakely parkrisiu,

Einam, o Viešpatie, ainam — —


Man skauda kojos ir širdis krūtinėj,

Kaip pasmerkto, skaudi ir nerami.

Neduok, kad ši kelionė būtų paskutinė,

Neduok, jei Tu matai mane, jei Tu girdi.


O taip, girdi mane, nors mano balsas

Praskamba kurčiai gąsdindams mane.

Žinau, matai mane. O tokie baisūs

Paveikslai tavo vaikščioja žeme — —


Einu atgal. O ką darysiu,

Jei Tavo būstinė ne man?

Jau šimtą kart kritau ir dar parkrisiu...

Aiman, o Viešpatie, aiman — — —

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai