Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
POETO DALIA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė JONAS AISTIS   


Siunti mus, Viešpatie, lyg žolynėlį trapų

Į nepasiekiamų, skardžių uolų plyšelį,

Praskleisti širdį, it diskretišką žiedelį

Aukot iš žemės žiupsnio iščiulptąjį kvapą ...

Grenoblis. 1943 m.


Jonas Aistis (viena paskutinių poeto nuotraukų tremtyje, Jung. Amerikos Valstybėse)

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai