POETO DALIA Spausdinti
Parašė JONAS AISTIS   


Siunti mus, Viešpatie, lyg žolynėlį trapų

Į nepasiekiamų, skardžių uolų plyšelį,

Praskleisti širdį, it diskretišką žiedelį

Aukot iš žemės žiupsnio iščiulptąjį kvapą ...

Grenoblis. 1943 m.


Jonas Aistis (viena paskutinių poeto nuotraukų tremtyje, Jung. Amerikos Valstybėse)