MAANUEL DE FALLA Spausdinti
Parašė Ma   

Granadoje, ispanų-maurų poezijos sostinėje, prieš metus mirė vienas didžiųjų šio meto muzikų, ispanas Manuel de Falla — pirmasis „čigonų muzikas“. Muzikas išaugo egzotiškoje Andalūzijoje, savo vienišoje sodyboje, paskendusioj laurų ir pinijų šakose. Jo sukurtos dainos, šokiai, stebėtino subtilumo Concerti, savotiškos gitarai parašytos partitūros išplaukė iš skausmingos ir egzaltuotos tautos sielos. Jis visą savo kūrybos metą stengėsi iškelti šitą, švelnų ir kartu žiaurų mistiką-ispaną.

Manuel de Falla neliko šios nuotaikingos, spalvotos tautos paviršiuje, bet įsisiurbė į jos istorijos garsenybes, jų gyvenimą ir darbus. Prie visų jo muzikinių ypatybių dar prisideda orkestro pažinimas. Jo muzika yra aistringa, ugninga ir truputį netvarkinga (bent daro tokį įspūdį). Nieko nėra šioje tonų maišaty atsitiktino, bet viskas, nors tai būtų iki galvos kvaišinimo tempas, viskas nepaprastai tiksliai sustatyta ir viskas įrimuota ritme. Jis mokėjo kontroliuoti savo fantaziją ir jausmą, kas ypatingai matyti liaudies motyvų kūrinėliuose apie Goya, ar „Entiefro de la Sardina“ arba „Prekymetis San Isidro mieste“.

Su „La vie brėve“ de Falla 1905 m. buvo pripažintas visos Europos muzikos pasaulio. Jau šioje savo lyriškoje dramoje aprašė tarp šešėlių ir šviesos vibruojančią Granadą, su savo urvais, olomis ir fontanais. Po to jis sukūrė stebėtinai daug kūrinių.

Rusiški baletai po visą Europą išvažinėjo su jo „Tricorne“, kuriam Picasso nupaišė geriausias savo dekoracijas. Jo „Ispaniškos improvizacijos“, iš kurių ypatingai „Andalūzija“, visame pasaulyje išpildomos su nepaprastu pasisekimu.

Paskutiniu metu jis gyveno Paryžiuje, kur susipažino su Debussy ir Stravinsky, ir 1928m. Paryžiaus komiškoji Opera pastatė jo tris geriausius dalykus: „La vie brėve“, „LAmour Sorcier“ ir „Les Trėtaux de Maitre Pierre“.