Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Pranas Kozulis   

PAUKŠČIAI


Keista šalis: kuris jau metas
negrįžta paukščiai iš pietų.
Ir aš kasdienį darbą metęs,
lyg mirusiu krantu

žengiu net žengt nepasiryžęs
sutikt pavasario gražaus.
Gal klystu aš; galbūt jie grižo –
tik aš nesugrįžau.
 
ŽMONES IR GĖLĖ

Kada prasiskleidė gėlė, jau temo.
Ji prieblandoj nušvito dar aiškiau.
Aš jai tariau: „Gyvenimas tu mano...“
Ir jos ugningą žvilgsnį išlaikiau.

Išminčius prakeliaudamas man tarė:
„O, koks žydėjimas to augalo gražaus!“
Paskui praeidamas kvailys pro šalį grožėjos nemažiau...

Kanada, 1948 m.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai