Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DINARD PETELIŠKĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė EUGENIO MONTALE   
Ar šafrano spalvos peteliškaitė, atskrisdavus kasdien mane aplankyti Dinard aikštės kavinėn, atnešdama (taip man rodėsi) žinių apie tave, sugrįš ir toliau, man išvažiavus, į tą šaltą ir vėjuotą aikštelę? Atrodė neįtikėtina, kad ledinė Bre-tanijos vasara būtų galėjus įžiebti nuo šalčio pastirusiuose daržuose ir soduose tiek vienodų kibirkščių, ir visų lygiai tos pat spalvos. Gal man teko ten sutikti ne peteliškes, o tąją Dinard peteliškę? Reikėjo išaiškinti, ar rytmetinė lankytoja atlėkdavo dėl manęs, tyčia aplenkdama kitas kavines, kadangi manojoj ("Les Cornou-ailles") buvau aš, ar tas kampelis tik atsitiktinai buvo įtrauktas jos kasdieninėn mechaniškon dienotvarkėn. Atseit: ar tai buvo tik rytmetinis pasivaikščiojimas, ar paslaptingas mostas? Kad išspręsčiau abejonę, išvažiavimo išvakarėse nutariau palikti padavėjai gerą pourboire, o kartu ir savo adresą Italijoje. Ji man būtų turėjus parašyti: taip ar ne — ar lankytoja tebesirodė ir man išvykus, ar dingo? Taigi, palaukiau, kol peteliškaitė nutūps ant vazos su gėlėm, ir, ištraukdamas šimtinę, gabaliuką popieriaus ir pieštuką, pamojau merginai. Prasčiau, negu bet kada, apversdamas liežuvį prancūziškai, mikčiodamas, aiškinau reikalą: ne visą, o tik dalinai. Prisistačiau, kaip mėgėjas entomologas, kuriam rūpėjo sužinoti, ar peteliškė dar bus grįžus, kaip ilgai ji galėsianti išlaikyti tą šaltį. TADA nutilau, visas suprakaitavęs ir sutrikęs.

— Un papillon? un papillon jaune? —paklausė gracingoji Filli, išplėsdama savo a la Greuze akių porą. — Ant tos vazos? Bet aš ten nieko nematau. Prašau, pažiūrėkite atidžiau. Merci bien, Monsieur.
Ji įsikišo kišenėn šimtinę ir nutolo, balansuodama cafė filtre. Aš gi nulenkiau galvą ir, kai ją vėl pakėliau, pamačiau, kad ant vazos su jurginais nebebuvo peteliškės.
(La farfalla di Dinard, Milano, Mondafori, 3a, 1961)

Išvertė Birutė Ciplijauskaitė


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai