Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė AINA ZOMDEGA   
GUNČIUI ZARINIUI


Kai sudrebėdavo žemė, uogos byrėjo
nuo mano vyšnios medžio.
Klausiau draugo, keistu randu ant kaktos:
"Kas ten darosi?"
Save
Užsidengęs rankom akis, jis atsakė:
"Neeik tenai! Neeik žiūrėti!"

Ilgai pakrašty stovėjau,
klausydama tolimo ir sunkaus
dundėjimo,
kvėpuodama baimės ir degėsių kvapą.

Tada, praeidamas,
Tu sustojai sekundę,
ir staiga man atrodė —
dabar aš žinau, lyg būčiau ten buvus,
Tavyj pasislėpus, Tavęs apsaugota.

Kaip galėčiau gyventi
su tom pačiom
akim ir rankom?

Iš latvių kalbos išvertė Henrikas Nagys

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai