Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PASKUTINĖ GAIDA Vladui Jakubėnui mirus PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kazys Bradūnas   
Vladas Jakubėnas 1904.V.15 - 1976.XII.13 (Apie velionį rašė Algis Šimkus Aiduose, 1974, 289 psl.).

PASKUTINĖ GAIDA

Vladui Jakubėnui mirus


Paskutinė gaida nuskambėjo —
Ją girdėjo tik amžinybė
Ir staiga pavargusio kūrėjo
Didžiulė širdies ramybė . . .

Ir nutilo smuikai pro ašaras
Ir užkimo fleitų balsai . . .
Pro melodijas nebeužrašomas,
Negirdėtas visai,
Tartum giesmė vakare,
Nutilo Biržų giria . . .

Atsisveikinam ir palydim,
Įsiklausę kaip niekada:
Rojaus paukštė pragydo
Paskutine gaida . . . 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai