Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
VLADISLOVO ŽILIAUS DAILĖS PARODA CHICAGOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Saulė Jautokaitė   
Šių metų sausio 14 Čiurlionio meno galerijoje, Chicagoje, buvo atidaryta neseniai iš Lietuvos atvykusio dail. Vladislovo Žiliaus dailės kūrinių paroda.

Parodos kataloge trumpai aprašyti dailininko biografiniai bruožai. Gimęs 1939 Lietuvoje, Tauragėjes apskrityje, Varsnelių kaime. 1958 baigė meno mokyklą Telšiuose. 1964 baigė Lietuvos meno akademiją Vilniuje. Studijavo grafiką. 1976 politinio bėglio teise emigravo į JAV. Dabar gyvena New Yorke.

Individualias meno parodas dail. Žilius pradėjo ruošti nuo 1966 Vilniuje. Grupinėse parodose dalyvavo Vilniuje, Lenkijoje (Krokuvoje, Mal-brok, Bydgoszcz) ir Taline. Pavieniai darbai eksponuoti Maskvoje, Prahoje. Sofijoje, Varšuvoje, Barcelonoje, Amsterdame, Bostone, Chicagoje.

Dail. Žilius Čiurlionio galerijoje iškabino apie penkiasdešimt meno darbų. Didžiausią jų dalį sudaro didžiuliai aliejiniai darbai, nutapyti Vilniuje ir New Yorke per paskutiniuosius trejus metus.

Pusiau abstrakčiuose aliejaus kūriniuose jis naudoja gamtines, organines formas, labiausiai primenančias gėles, lapus ir rankas. Darbai, kurie nėra tiktai numeruoti, turi šiuos pavadinimus: "Vasara prie jūros", "Juodos rožės", "Žalias peizažas", "Ten už jūrų žalių", "Gėlė", "Vasara". Vasarą dailininkas vaizduoja visoje jos įvairių tonų turtingoje žalumoje. Tas pačias temas piešia skirtingais spalvų tonais, o jo spalvos labai turtingos, prislopintos, minkštos, primenančios aksomą.
 Dailininko formos juda trijų dimensijų erdvėje, keičiasi, rodos, nenustovi vietoje. Į augmenijos formų sūkurį dailininkas įterpia realistinius elementus kaip rodykles — žmogaus rankas ir figūras. Tarp aliejaus darbų randame ir kelis "op" meno paveikslus, kuriuose įvairios geometrinės formos suteikia žiūrovui judesio liuziją. Įdomu, kad dailininko aliejaus darbai, sukurti Vilniuje, nesiskiria savo temomis, spalvomis bei technika nuo nutapytų kūrinių New Yorke.

Didžiausią parodos lankytojų dėmesį sukelia cinkografijos "Vilniaus legendos" ir "Modus vivendi" serijos, sukurtos 1967 Vilniuje.

Atrodo, kad menininkams, gyvenantiems Lietuvoje, senasis Vilnius yra didžiausias jų įkvėpėjas. Ir dail. Žiliaus "Vilniaus legendų" darbuose matome, su kokia meile, kruopštumu ir atsidėjimu jis juos sukuria. Čia jis Vilnių vaizduoja vien tiktai gotiško stiliaus motyvais, nepanaudodamas nei baroko, nei klasikinio stiliaus. Savo smulkioje grafikoje dailininkas naudoja vien tik gotiškas detales. Čia matome bokšto viršūnę, čia langą, čia skliautą. Tie gotiški fragmentai yra vis apsupti žalčių arba gyvačių figūrų. Šios figūros vietomis plaukia kaip jūra, vietomis susirangiusios, bet viską jos laiko apsupusios, kartais lyg norėdamos praryti šiuos gotiškus fragmentus. Pavyzdžiui, viename kūrinyje matome susirangiusio žalčio apsuptą Šv. Onos bažnyčią; rodosi, kaip kokiame nesibaigiančiame laiko rate, jis ia saugoja nuo visų pavojų, ir ji vis tebestovi nepažeista.
Dail. Vladislovo Žiliaus dailės kūrinių paroda Chicagai buvo ne vien naujiena kaip menininko iš Lietuvos, bet taip pat viena iš įdomiausių, davusi mums progos susipažinti su gabaus ir talentingo dailininko lakia vaizduote ir klusnia ranka.
Saulė Jautokaitė

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai