Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
J. Urbšio laiškas O. V. Milašiui PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Urbšys   
LIETUVOS UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTRO JUOZO URBŠIO LAIŠKAS O. V. MILAŠIUI, RAŠYTAS 1939 M. VASARIO 15 D.

Pone Ministre,
Nuo pat Lietuvos nepriklausomumo atgavimo ir ligi šių dienų Tamsta kilniai ir sąžiningai dirbai mūsų užsienio tarnybai, atiduodamas Tėvynei savo geriausias ir labai vertingas jėgas.

Tad dabar, kuomet įstatymo nustatyta amžiaus riba verčia Tamstą su savo ligšioline tarnyba atsiskirti, aš skaitau savo pareiga pareikšti Tamstai Lietuvos Vyriausybės ir savo asmens vardu giliausios padėkos ir taip pat visų geriausių linkėjimų Tamstos ateičiai.

Teikitės priimti, Pone Ministre, mano labai aukštos pagarbos pareiškimą.

J. Urbšys
Užsienių Reikalų Ministras

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai