Rasti K. Donelaičio palaikai Spausdinti
Rasti K. Donelaičio palaikai ir pagal juos atkurtas jo portretas. Sudarius specialią komisiją, kuriai vadovavo dr. L. Gineitis (gavęs daktaro laipsnį už disertaciją apie K. Donelaitį, išspausdintą 1966) ir kurion įėjo istorijos, literatūros, architektūros ir medicinos mokslų specialistai, buvo vykdomi Tolminkiemyje atitinkami tyrinėjimai. Archeologiniams tyrinėjimams vadovavo istorijos mokslų kandidatas archeologas A. Tautavičius. Buvusios bažnyčios griuvenose rasti ir ištirti 25 kapai, kurių du buvo centrinėje navos dalyje, ties altoriumi, šiedu kapai buvo vėliausieji. Vienas jų identifikuotas kaip vietos amtmono T. Ruiho, mirusio praslinkus mėnesiui po K. Donelaičio mirties ir palaidoto šalia poeto, kapas. O antrasis kapas buvo identifikuotas kaip paties K. Donelaičio palaikai, turimoms biografinėms žinioms sutinkant su medicininių tyrimų duomenimis (komisijos 1968 birželio 25 aktas). Suradus K. Donelaičio palaikus, tarp kurių palyginti gerai išsilaikė kaukuolė, pagal prof. M. Gerasimovo nustatytą veido rekonstrukcijos metodą istorijos mokslų kandidatas V. Urbanavičius, šios srities specialistas, rekonstruavo K. Donelaičio portretą, šio portreto nuotrauką ir perspasudiname. Iš K. Donelaičio palaikų taip pat paaiškėjo, kad poeto būta 170-174 cm ūgio, masyvios skeleto konstrukcijos, į amžiaus galą apkūnaus. Tokią informaciją teikia "Literatūros ir meno" 1970.III.28 numeris.