Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
A. Solženicyno malda PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Solženicynas   
Neseniai Vakarus pasiekė šių metų Nobelio literatūros premijos laureato A. Solženicyno sukurta malda. Pasiekė vad. "samizdato" būdu, be autoriaus žinios. Parašyta 1962 ar 1968. Jos vertimą iš rusų j prancūzų kalbą paskelbė savaitraštis "Le Figaro Littėraire" šių metų spalio 5-11 numery. Išverčiame ją ir mūsų kalbon:

Kaip gera man gyventi su Tavimi, Viešpatie! Kaip lengva man į Tave tikėti! Kai mano protas silpsta ir nebepajėgia suprasti, kai šviesiausi žmonės nemato toliau už dienos galo ir nežino, ką rytoj jie privalo veikti, — Tu man teiki aiškią tikrybę, jog Tu esi ir rūpiniesi, kad nebūtų uždaryti visi vartai į gėrį.

Pasiekęs žemiškosios garbės viršūnę, su nuostaba gręžiuosi į nueitąjį kelią, kurio vienas pats niekada nebūčiau radęs. Nuostabus tai kelias, kuris per neviltį nuvedė mane ten, iš kur galėjau žmonijai perduoti Tavo spindulių atšvaitą. Ir toliau Tu leisi man juos atspindėti, kiek tai būtina. O jei nebeturėsiu laiko, Tu kitus pašauksi šiam uždaviniui.


P. Puzinas Trėmimas į Sibirą (aliejus)

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai