PASTABA PRIE JONO MATUSO STR. "DĖL SV. KAZIMIERO KANONIZAVIMO IR LIETUVIŠKUMO" Spausdinti
Parašė V. Cižiūnas   
(AIDŲ Nr. 6, 1959)
Skaitydamas įdomų mūsų istoriko J. Matuso straipsnį "Dėl šv. Kazimiero kanonizavimo ir lietuviškumo", atradau autoriaus kalbinę klaidą, kuri neturėtų būti nutylima. 256 psl. antroje skiltyje autoriaus šitaip sakoma:
"Apsijuokinimu susitepė ir kitų tautų mokslininkai. Kai ir vakkis ahridlis atveju. Tuos lietuviui nesuprantamus žodžius Krokuvos un-to prof. Karolis Mecherzynski lenkiškai išvertė "...Wakkom obrzydlym" (Dlugošo vertime pas Przezdziezkį. IV, 530). Obrzydly gi lietuviškai yra milžinas".

Gaila, kad mūsų istorikas nepatikrino lenkiško žodžio "obrzydly" reikšmės ir drąsiai pareiškė skaitytojams visiškai klaidingą vertimą. Matyt, gal ir skubėdamas, lenkų žodį "olbrzym" (milžinas I sutapatino su kiek panašiai skambančiu "obrzydly" ir šį netinkamai išvertė. K. Mecherzynskio pavartotas "obrzydly" yra būdvardis tos pat šaknies su "brzydki" (liet. bjaurus). Lietuviškai išverstas "obrzydly" būtų dalyvis "įbjuręs" (pan. kaip "įkyrėjęs"). Tad ir to lenko profesoriaus vertimas turi šiokią-tokią prasmę: "wakkom obrzydlym" lietuviškai būtų "įbjurusiems (bjauriems) vo-kiams, vakiams (t.y. vokiečiams, kaip dabar mes juos vadiname)." Kalbant apie kitų apsijuokinimus, tektų apdairiau reikšti savus tvirtinimus.
V. Cižiūnas