TEVŲ IR MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI Spausdinti
Pranciškonų gimnazijoje Kennebunkport, Maine, jau prasidėjo registracija ateinantiems mokslo metams. Mokiniai, baigę pradžios mokyklą arba atitinkamą žemesniąją klasę, priimami į visas keturias klases. Gimnazijoje yra išeinamas kolegijoms bei universitetams paruošiamasis kursas su sustiprinta lituanistika. Informacijos ir Įstojimo reikalais rašyti: Rev. Father Rector, St. Anthony's High School, Kennebunkport, Maine.