Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė VLADAS ŠLAITAS   
MORTA, MORTA

Dainuoju amžiną taiką.
Ašarų iškapotoj savo širdy
aš nešioju amžiną meilę akmeniui, rožei, debesiui, paukščiui ir žmogui.
Šią meilės valandą
nėra nė vieno daikto, kur būčiau užmiršęs;
nėra nė vieno veido, kurį (kartą bučiavęs) būčiau užmiršęs;
taipgi šia valandą
nėr mano širdžiai nič nieko labiau artimesnio
už tave, Magdalena
(Tu, kuri ašarom plovei Viešpaties kojas
ir plaukais jas nušluostei)

Aš nesislepiu:
aš esu meilės fanatikas.
Aš gyvenu pagal seną
ir amžinai naują meilės tikėjimo tiesą:
kur mes bebūtume,
mes amžinai vis gyvename vieno amžino Dievo meilės širdy.
Ir tai yra mano džiaugsmas,
ir didesnio džiaugsmo aš nepažįstu, nesgi didesnio džiaugsmo
nėr ir negali būti.

Morta, Morta,
tu rūpiniesi tiek daugeliu dalykų, gi reikia tik vieno.
O! mano džiaugsme.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai