Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ARO LIZDAS PDF Spausdinti El. paštas

Vakaras atėjęs užtiesė sparnu
Laisvo aro lizdą tarp aukštų kalnų.
Miegas nesuglaudžia jo akių palšų:
Nesaugus jo lizdas guoly debesų.

— Kas išdrįs praverti tų namų duris,
Kvapo neatgavęs į bedugnę kris —
Taip galvojo aras laisvas ir puikus,
Glostydamas švelniai miegančius vaikus.

Žvaigždės visą naktį lijo sidabru...
Žemėje nuo skausmo ašarų sūru...
— Sapne, kam tu šilką kalnuose draikai?
Draskos aras plunksnas: dingo jo vaikai.

Rytą kėlus saulė apšvietė gelmes
Ir kalnų viršūnes šaltas, neramias.
Tarp glūdybių žemės ir tarpu dangaus
Teka šiltas kraujas aro ir žmogaus.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai