Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė KAZYS BRADŪNAS   

Telesforas Valius Golgota

LIETUVA

Eina ji pjauti rugių,
Pasiskolinti druskos,
Parsinešti ugnies.

Eina dainuodama,
Saulės palydima —
Grįžta raudodama.

Rugiai nubirę,
Druska ištirpus,
Žarijos užgesintos . ..

Bet žemė nemiršta badu
Tik aš jos skraitėn dedu
Pašautos gulbės giesmę.

PAGONIŲ UGNIS

Ją radom gruzdant prie Veliuonos
Ugnis kaip žmogus alkana —
Jai davėme ruginės duonos,
Jai duonos buvo negana.

Tada užkūrėm ją Pilėnuos
Ir puolėm patys į liepsnas . . .
Dar ir dabar tos pilkos plėnys
Apkrinta motinų kasas,

Kada sūnus, pajutęs ugnį,
Atūžiančią jauna dvasia,
Į žygių metasi bedugnę
Ir dingsta laisvės liepsnose.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai