Eilėraščiai Spausdinti
Parašė KAZYS BRADŪNAS   

Telesforas Valius Golgota

LIETUVA

Eina ji pjauti rugių,
Pasiskolinti druskos,
Parsinešti ugnies.

Eina dainuodama,
Saulės palydima —
Grįžta raudodama.

Rugiai nubirę,
Druska ištirpus,
Žarijos užgesintos . ..

Bet žemė nemiršta badu
Tik aš jos skraitėn dedu
Pašautos gulbės giesmę.

PAGONIŲ UGNIS

Ją radom gruzdant prie Veliuonos
Ugnis kaip žmogus alkana —
Jai davėme ruginės duonos,
Jai duonos buvo negana.

Tada užkūrėm ją Pilėnuos
Ir puolėm patys į liepsnas . . .
Dar ir dabar tos pilkos plėnys
Apkrinta motinų kasas,

Kada sūnus, pajutęs ugnį,
Atūžiančią jauna dvasia,
Į žygių metasi bedugnę
Ir dingsta laisvės liepsnose.