MUMS RAŠO Spausdinti
Parašė M. Biržiška   
"Aidų" š. m. Nr. 1 puikiame Z. Ivinskio straipsnyje apie K. Jablonskį įsispraudė klaidelė: K. Jablonskis vedė ne Sruogaitę, bet Zosę Liandsbergaitę, dramaturgo Žemkalnio dukterį ir architekto Vyt. Žemkalnio seserį.
Na, ir prof. Koscialkovskis buvo Zyndram (ne Žydram) Koscialkovskis.
Dėkoju už "Aidus" — žmoniškai redaguojant.
Jūsų M. Biržiška