Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Eilėraščiai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kotryna Grigaitytė   
POEZIJAI
                                      
Jei su manim būtum

Per naktis dienas,
Niekad nenusčiūtų
Saulės šypsena.
                                           
Kai mane apleidi
Vidury dienos,
Stūgaudamas aidi
Juokas darganos.
                                       
Kai toli nuklydus
Vėliai sugrįsti,
Gėlynai sužydi
Dulkėms apnešti.

Vėl lietutis alma
Šilko srovėmis —
Ant sidabro balno
Juokias pilnatis.
                                                   
Būki dieną, naktį,
Būki su manim.
Ak, bijau prarasti
Kelią pilnatin.
                                       
RUDENS BELAUKIANT

Nei miražai, sapnai —
Nei buitis netikra,
Tik gyvenimo mano
Skaisčioji žara

Išsiskleis, sužydės
Slėniai, daubos kartu,
Saulės šypsnyje degs
Pilkos akys kalnų.

Daug auksinių dienų
Nuklegėjo būriais.
Tik aidai jų dainos
Atsišauks pagiriais.

O, Akloji viešnia!
Nuolanki būk, gera.
Neišveski manęs,
Kada dega kalnuos,
Daubose ir širdy
Ta skaisčioji žara.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai