ATSIŲSTA PAMINĖTI Spausdinti
Henrikas Nagys: MĖLYNAS SNIEGAS. Poezija. Išleido Lietuvių Enciklopedijos Leidykla, Bostonas, 1960 87 p. Kaina 2 dol. Dail. Alg. Kurauskas.
Aloyzas Baronas: VIENIŠI MEDŽIAI. Romanas, 1960 m. 117 p.
J. Narūne: JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Antroji laida. Išleido Liet. Knygos Klubas, 1960 m. 55 p.
D r. S. Aliūnas: TREJOS DEVYNERIOS. Išleido Liet. Knygos Klubas. Chicago, 1961 m. 64 p. Kaina 1 dol.
Knygų Lentyna. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos biuletenis, Nr. 6. 1980 m. lapkritis-gruodis.
Alė Rūta: Į SAULĖTEKĮ. Romanas. Nidos Knygų Klubo leidinys, Nr. 31, 1960, 298 p.