Eilėraštis Spausdinti
Parašė DANGUOLĖ SADŪNAITĖ   
GOLGOTA

Medi
Nukirstas pavasarį.
Medi —

Pienė laiško kartume
Kalasi iš žemės.
Oras pilnas spindulių —
Žiemkenčio aštrumo.

Jauną kryžių
Ištiesei —

Tarp Dievo ir žmogaus.
Medi

Didelėj Malonėj.