Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M Spausdinti
Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., centrinės vienuolijos vadovybes trejiems metams paskirtas lietuvių pranciškonų provinciolu. Šiose pareigose jis jau yra išbuvęs aštuonerius metus. Patarėjais paskirti šie Tėvai: Placidas Barius, Pranciškus Giedgau-das, Jonas Dyburys ir Gabrielis Baltrušaitis.